Kontakta oss för:

•  Rådgiving      •  Inredning         
•  Ritningar       •  Montering
  

Sortiment

Uppväxt på ett mindre lantbruk med mjölkproduktion i västra Värmland. Efter att ha arbetat på några gårdar tog jag lantmästarexamen på Alnarp i slutet av 70:talet med examensarbete i Lantbrukets byggnader. Arbetade under 80-talet som lärare vid Grans Lantbruksskola i Piteå och Dinglesklolan i Bohuslän.  Huvudsakliga ämnen var  Inomgårdmekanisering och byggnadslära. Därefter under ca 15 år arbetade jag med äggproduktion  i olika befattningar på bl.a. Kronägg. I samband med nya djurskyddslagen och förändring av äggproduktionen under 90-talet hade jag omfattande kontakter med djurskyddande verksamheter SJV m.fl. Under ca 5 år arbetade jag med lantbrukets miljö och djurskyddsfrågor på kommunal nivå.  Sen 2008 är min huvudsakliga sysselsättning på Kiwa Sverige AB. 

Jag bor i Klippan och representerar BS agro företrädesvis i södra Sverige.